FRIFO – Frikyrkliga forskningsrådet

Är Du intresserad av forskning? Är Du intresserad av frikyrkor – som ett historiskt fenomen, som samhällsbyggare, som skapare av alternativ teologi, som föregångare i internationellt bistånd och samarbete eller i något annat avseende? Är Du intresserad av bådadera? Ja, då har Du definitivt kommit rätt!

frifi-forstoringsglasFrikyrkliga Forskningsrådet, FRIFO, bygger på antagandet att frikyrkan måste förändras i takt med samhället. En medveten anpassning bygger på kunskap, insikt och förståelse. Detta kräver både sammanställning, dokumentation och analys. Resultaten måste sedan sammanställas och spridas för att  kunna påverka och ligga till grund för arbetet med förändring.

FRIFO vill stödja hela denna process. Det har till uppgift att bevaka och initiera denna typ av forskning, anordna seminarier och forskarträffar, samt dela ut ekonomiskt stöd till forskningsinsatser.

En gång om året fördelar FRIFO bidrag till forskning; dels från en egen forskningsfond, dels från Stiftelsen C E Wikströms Minne. Läs mer om detta under länkarna till vänster.